Чим відрізняється контракт від договору?

Чим відрізняється контракт від договору?
Крім трудових контрактів останнім часом все частіше укладаються цивільно-правові договори, які є більш вигідними для наймача.

Загальне в контракті і договорі те, що вони оформляються тільки письмово. В обох документах громадянам під час роботи забезпечується дотримання правил охорони праці, страхування від нещасних випадків на виробництві, передбачені обов’язкові страхові внески на державне соціальне страхування до Фонду соціального захисту населення, відрахування прибуткового податку, оплата тимчасової непрацездатності, навчання, інструктаж, підвищення кваліфікації, перевірка знань громадян, персоніфікований облік та інше. Основна відмінність цивільно-правового договору від трудового контракту полягає в різному вигляді правовідносин.

При укладенні контракту у наймача і працівника виникають трудові правовідносини, на працівника поширюються норми, передбачені трудовим законодавством, в тому числі встановлені гарантії і компенсації, він може притягатися до дисциплінарної відповідальності, вступати до профспілки, що діє у наймача, і т. д. У цивільно -правовому договорі норми трудового права не діють, а у сторін виникають цивільно-правові відносини, які регулюються нормами самого цивільно-правового договору, укладеного з дотриманням вимог законодавства. Термін укладення цивільно-правового договору не обмежений ні мінімальними, ні максимальними межами, а визначається угодою сторін.

Трудовий же контракт укладається на строк не менше одного року, але не більше п’яти років.
Предметом трудового договору є угода між наймачем і працівником з виконання останнім роботи з певної професії і посади, яка є в штатному розкладі наймача і найчастіше є вакантною. А предметом цивільно-правового договору є виконання робіт, надання послуг, створення об’єкта інтелектуальної власності. Виконання зобов’язань за цивільно-правовим договором не заносяться в трудову книжку. У той час як робота за трудовим контрактом в обов’язковому порядку фіксується в трудовій книжці, т.
е. відбивається час прийому працівника на роботу, його переведення на іншу посаду, звільнення і т. д. Заробітна плата працівнику за трудовим контрактом виплачується за конкретний календарний період роботи, але не рідше одного разу на місяць.

А винагорода за цивільно-правовим договором за результатами виконання певної роботи в терміни, встановлені самим договором.
Від невиплати винагороди працівник захищений можливим застосуванням санкцій до організації у вигляді неустойки в розмірі не менше 0, 15 відсотка невиплаченої суми за кожен день прострочення. Громадянину, працює за трудовим контрактом, встановлено щорічне трудову відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів, а за погіршення правового становища у зв’язку з роботою за контрактом додатковий заохочувальний відпустка тривалістю до 5 календарних днів. Працівникові за рахунок власних коштів наймача можуть надаватися й інші додаткові відпустки. За виконання цивільно-правових зобов’язань трудову відпустку громадянинові не надається, якщо інше не встановлено цивільно-правовим договором.

Працівник за трудовим контрактом повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки, інструкції, колективний договір, угоду і інші локальні нормативно-правові акти, що діють в організації. Навпаки, громадянин, який працює за цивільно-правовим договором, не зобов’язаний дотримуватися зазначені локальні нормативно-правові акти, він не підкоряється встановленому режиму праці та відпочинку в організації, норми колективного договору та угоди на нього не поширюються. Розірвати трудовий контракт непросто, для цього необхідно виконати процедуру, встановлену трудовим законодавством.

Для припинення цивільно-правового договору якої особливої ​​процедури не потрібно. Так, наприклад, договір доручення припиняється внаслідок скасування доручення довірителем або відмови повіреного від нього в будь-який час.

Отже, шановний Євген, погодившись на роботу за цивільно-правовим договором, ви позбулися всіх гарантій і компенсацій, передбачених трудовим законодавством, а ваші відносини з організацією регулюються лише нормами, встановленими самим договором, оформленим відповідно до законодавства. Тому вам моя порада уважно читайте договір!

Надсилайте ваші правові питання на e-mail: або на поштову адресу редакції.

Чим відрізняється контракт від договору?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий