Фактори глобалізації

Фактори глобалізації
Що таке глобалізація? Як сто і двісті років тому, кінець століття ознаменований новим науково-технічним переворотом. Інтелект, знання, технології стають найважливішими економічними активами. Інформаційна революція, що базується на з’єднанні комп’ютера з телекомунікаційними мережами, докорінно перетворює людське буття.

Вона стискає час і простір, відкриває кордони, дозволяє встановлювати контакти в будь-якій точці земної кулі. Вона перетворює індивідів у громадян світу.

І якщо раніше зв’язок з людьми з інших країн була можлива тільки за допомогою телефонів, листів, телеграм і т. д., то тепер завдяки інтернету спілкування стало можливим і в режимі «реального часу». Все це стало можливим завдяки процесу глобалізації. Поява терміна «глобалізація» пов’язують з ім’ям американського соціолога Р. Робертсона, який в 1985 році дав тлумачення поняттю «глобалізація».

А в 1992 р. виклав основи своєї концепції в книзі. Що ж таке глобалізація? Глобалізація це процес всезростаючого впливу різних факторів міжнародного значення (наприклад, тісних економічних і політичних зв’язків, культурного та інформаційного обміну) на соціальну дійсність в окремих країнах. Найпотужніший фактор глобалізації економічний, що виявляється в наявності транснаціональних корпорацій, що діють одночасно в багатьох країнах і використовують нові історичні умови в своїх інтересах. Але не потрібно думати, що глобалізація це свого роду гігантізація або суміш різнорідних процесів.

Глобалізація — це об’єктивний процес, який визначає якісні зміни в глобальному просторі, зростання взаємопов’язаності та унікальності окремих людей чи цивілізацій в цілому. Центральна ідея, що лежить в основі глобалізації, полягає в тому, що багато проблем неможливо адекватно оцінити і вивчити на рівні національної держави, тобто на рівні окремої країни та її міжнародних відносин з іншими країнами. Замість цього їх необхідно формулювати з точки зору глобальних процесів. Деякі дослідники зайшли в цьому настільки далеко, що вони передбачають, що глобальні сили (під якими маються на увазі транснаціональні компанії, інші глобальні економічні утворення, глобальна культура або різні глобалізується ідеології) стають настільки сильними, що ставиться під питання подальше існування окремих національних держав.

Одні покладають на глобалізацію величезні надії як на панацею від різних перекосів економіки. А інші — антиглобалісти — люто ненавидять і всіляко лають все, що пов’язано з нею. Предметом жвавих дебатів служить буквально все — що таке глобалізація, коли вона почалася: існують різні точки зору і на те, чи є глобалізація феноменом кількох останніх десятиліть, або ж про глобалізації можна було говорити вже тоді, коли один народ міг встановлювати контакти з іншими народами , що знаходяться на протилежному боці земної кулі. Як глобалізація співвідноситься з іншими процесами в суспільному житті, які її найближчі і віддалені наслідки. І що ж можна назвати глобалізацією, а що ні.

Велика кількість думок, підходів, оцінок саме по собі, не гарантує грунтовного опрацювання теми. Глобалізація виявилася важким питанням не тільки для масової свідомості, а й для наукового аналізу.

Матеріали надані сайтом All contents copyright Насирова Л. Р Литвиненко Н., 2002.

Фактори глобалізації

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий