Що таке система координат?

Що таке система координат?
Положення небесних світил на небесній сфері однозначно визначається двома
сферичними координатами.

Сферичні координати точки являють собою
дуги великих кіл сфери, виражені в градусній або годинної мірою. Добре відомим прикладом таких сферичних координат є координати точки
на поверхні Землі — широта і довгота. Існує кілька систем
астрономічних координат. Ці системи відрізняються одна від іншої вибором
основної площини і початком відліку. Основний площиною є
площину дійсного горизонту, а початком відліку — точка півдня S. Координатами є висота і азимут (рис.

5). Висота світила
над горизонтом,
h, — це кутова відстань від істинного горизонту,
вимірювана по вертикалі світила (аналог широти). Висота світила може
змінюватися в межах
від -90
o o. Негативна висота означає, що світило перебуває
під горизонтом.
Приклад: висота зеніту дорівнює 90
o. Замість висоти світила в якості першої горизонтальної координати часто
вживають зенітна відстань z — кутова відстань світила від
зеніту, що вимірюється по вертикалі світила.

Існує проста зв’язок між
зенітним відстанню і висотою світила
o o,
причому світила із зенітним відстанню більше 90
o лежать нижче горизонту і
є неспостережуваними.
Другий горизонтальній координатою є азимут А — це кутове
відстань від точки півдня S до перетину вертикала світила з горизонтом,
відлічуване уздовж горизонту за годинниковою стрілкою. Азимут може приймати
значення від 0
oo і носить ще назву астрономічного
азимута, на відміну від
геодезичного азимута, відлічуваного від
точки півночі N за годинниковою стрілкою. Основний площиною є площина небесного екватора, початком відліку —
точка Q.
Координатами є схилення і часовий кут. Відміна світила,
— Це кутова відстань від небесного
екватора до світила, що відраховується по колу відміни. Схиляння змінюється
в межах від -90
o o, причому світила з
0 знаходяться до
північ від екватора, а з
0 — південніше нього.

Рідше замість відміни
використовується
полярне відстань, p, — це кутова відстань від
світила до полюса. Часовий кут, t, — це дуга небесного екватора між небесним меридіаном
і навкруги відмінювання світила. Відраховується від точки Q за годинниковою стрілкою.

Змінюється в межах від 0
o o PHP h o h, 1
h o,
1
m — 15 ‘, 1
s — 15 «). Координати зірок у горизонтальній і перша екваторіальній системах координат
змінюються через добового обертання Землі, так як в них початок відліку
прив’язане до обертається Землі (точка півдня S і точка Q лежать на небесному
меридіані).

Значить, для того, щоб координати зірок не змінювалися через
добового обертання, необхідно вибрати точку відліку, нерухому відносно
зірок і бере участь в добовому обертанні. В якості такої точки відліку була
обрана точка весняного рівнодення, і система координат, в якій зірки
не змінюють свої координати через добового обертання, називається друга
екваторіальній системою координат.
Велике коло небесної сфери, по якому протягом року удаваним образом
переміщається центр Сонця внаслідок річного звернення Землі навколо
Сонця, називається
екліптикою. Екліптика нахилена до екватора під
кутом.

Точки перетину екліптики з екватором
називаються точками рівнодень. Та точка, в якій Сонце переходить з південної
частини небесної сфери в північну, називається
точкою весняного рівнодення, а протилежна —
точкою осіннього рівнодення.

У другій екваторіальній системі координат основною площиною, як і в першій,
є площина небесного екватора, а початком відліку — точка весняного
рівнодення. Першою координатою також є відміна. Другий координатою,
прямим сходженням, є
дуга небесного екватора від точки весняного рівнодення до кола відмінювання
світила, відлічувана проти годинникової стрілки. Як і часовий кут, пряме
сходження вимірюється в годинній мірі. Завдання 5. Знайти в Атласі Цілі Бечваржа (1962) зірки з координатами на епоху
1950. 0:
6. Знайти по тому ж атласу координати на епоху 1950.

0 наступних зірок:
Вега, Полярна, Гемма,
Бетельгейзе, Сіріус, Альтаїр,
Денеб, Капела, Арктур,
Спіка. .

Що таке система координат?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий