Що таке ВВП?

Що таке ВВП?
Валовий внутрішній продукт (ВВП) один з найважливіших показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року всередині країни з використанням факторів виробництва, що належать як даній країні, так і іншим країнам. Валовий внутрішній продукт (ВВП) один з найважливіших макроекономічних показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року всередині країни з використанням факторів виробництва, що належать як даній країні, так і іншим країнам.

Валовий внутрішній продукт може бути обчислений наступними методами: а) як сума доданих вартостей у всіх галузях (виробничий метод), б) як сума доходів від використаних за рік факторів виробництва (розподільний метод); в) як сума витрат на придбання товарів і послуг, створених протягом року в країні (метод кінцевого використання потоку витрат).

У системі національних рахунків ВВП використовується в якості ключового макроекономічного показника.

Що таке ВВП?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий