Що вивчає мікроекономіка?

Що вивчає мікроекономіка?
Рівні функціонування економіки. Мікро-, макро-, мезо-та мегаекономіка. Позитивна і нормативна економіка
Економіка складна система, що має кілька рівнів. Хоча всі рівні взаємопов’язані і взаємозалежні, принципи функціонування сімейних господарств, підприємств і галузей відрізняються від законів розвитку економіки в цілому.

У цьому зв’язку економічна теорія досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів на різних рівнях. Мікроекономіка досліджує інтереси суб’єктів господарювання, підприємців, бізнесменів, працівників, їх потреби і мотиви, ринковий попит і поводження споживачів і т.

д. Інакше кажучи, мікроекономіка має справу з законами функціонування окремих суб’єктів в ринковій економіці, вивчає ціни та обсяги виробництва продукції на окремих ринках, фактори попиту та пропозиції окремих товарів, особливості поведінки фірм в умовах різних типів ринкових структур. Макроекономіка досліджує систему господарювання в національній економіці в цілому, розглядає сукупні (агреговані) показники доходу, зайнятості, динаміки цін, визначає напрями економічної політики держави.

Вона оперує такими категоріями, як сукупний попит і сукупна пропозиція, національний дохід, фінансова система, інфляція, державний бюджет, макроекономічні пропорції та їх регулювання. Мезоекономіка, або медіум-рівень (термін став використовуватися відносно недавно), передбачає дослідження законів функціонування певних підсистем національної економіки в територіальному (регіон, область, місто, район і т. д.) або галузевому (промисловість, аграрний сектор, військово-промисловий комплекс і т. п.) розрізі. Мегаекономіка (світова економіка) досліджує найважливіші форми міжнародних економічних відносин (безпосередньо міжнародне виробництво, міграція робочої сили, міграція капіталу, міжнародні валютні відносини, міжнародна торгівля). При дослідженні економічних явищ, процесів використовуються позитивний і нормативний аналіз. Відповідно, розрізняють позитивну і нормативну економіку.

Якщо позитивна економіка вивчає явища так, як вони є (або те, що є насправді, фактичний стан справ), то нормативна економіка передбачає наявність оціночних суджень, уявлень про те, як має бути.
Приклад позитивного (фактичного) твердження: Якщо курс національної валюти знизиться, то це сприятиме зростанню експорту. Приклад нормативного (оціночного) твердження: Стипендії студентів не повинні бути нижче рівня прожиткового мінімуму.

Що вивчає мікроекономіка?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий